1 Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov

Lekarna Vir, ki pri obdelavi osebnih podatkov nastopa v vlogi upravljavca, ceni vašo zasebnost, zato vaše podatke skrbno varujemo z upoštevanjem vseh varnostnih in ostalih pravil, ki ustrezajo visokim standardom varovanja podatkov in so v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

Zbrani podatki se uporabljajo izključno za namene, za katere ste jih sami posredovali, dali dovoljenje za obdelavo ali pa jih moramo voditi zaradi zakonodajnih ali pogodbenih obveznosti. Ob posredovanju vaših osebnih podatkov potrjujete, da ste seznanjeni s temi splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov. Spoštujemo zaupnost vaših podatkov (vašo zasebnost), zato bomo storili vse potrebno, da jo zaščitimo pred kršitvami in/ali zlorabami.

 

2 Obdelava osebnih podatkov

 nadaljevanju vam želimo predstaviti informacije o tem, kako poteka obdelava vaših osebnih podatkov, ko uporabljate naše spletno mesto. Če v naslednjih poglavjih ni navedeno drugače, pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov izhaja iz dejstva, da je takšna obdelava nepogrešljiva za dostop do funkcij spletnega mesta, ki ga zahtevate (točka b prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju besedila GDPR)).

 

2.1 Uporaba našega spletnega mesta

Ko dostopate do našega spletnega mesta, vaš brskalnik prenese nekatere podatke na naš spletni strežnik. Razlogi za ta prenos so tehnične narave, obenem pa je nujen za to, da lahko dostopate do želenih informacij. Da bi lažje dostopali do spletnega mesta, se zbirajo naslednji podatki, ki se za kratek čas shranijo in uporabijo:

 • IP naslov
 • Datum in čas dostopa
 • Razlika v časovnem pasu v primerjavi z GMT
 • Vsebina zahtevka (specifična stran)
 • Stanje dostopa/koda stanja HTTP
 • Prenesena količina podatkov
 • Spletna stran, ki zahteva dostop
 • Brskalnik, jezikovne nastavitve, različica operacijskega sistema, programske opreme in brskalnika

 

Poleg tega bomo za zaščito svojih zakonitih interesov te podatke shranili za časovno omejeno obdobje, kar nam bo omogočilo, da bomo sprožili sledenje osebnih podatkov v primeru poskusa nepooblaščenega dostopa do naših strežnikov (točka f prvega odstavka 6. člena GDPR).

 

2.2 Nastavitve piškotkov

Kaj so piškotki?

To spletno mesto uporablja tako imenovane »piškotke« (ang. cookies). Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se prek vašega brskalnika shranijo v pomnilnik vašega terminala. Pri tem shranjujejo določene informacije (na primer izbrani jezik ali nastavitve mesta), ki nam jih lahko vaš brskalnik (odvisno od življenjske dobe piškotka) pošlje ob vašem naslednjem obisku našega spletnega mesta.

 

Katere piškotke uporabljamo?

Izključno samo zahtevane s strani brskalnika, trženja ali spremljanja obiskov ne izvajamo. Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.

 

3 Zbiranje osebnih podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo zaradi potrebe izvajanja naših storitev. Poleg podatkov potrebnih za izvajanje naših storitev, zbiramo tudi podatke, ki jih za opravljanje naših storitev zahteva veljavna zakonodaja Republike Slovenije (obdelava potrebna zaradi izpolnitve zakonske obveznosti upravljavca, v tem primeru se osebni podatki hranijo tako dolgo, kot to nalaga zakon).

Spletno mesto lahko zbira tudi druge podatke, kot so IP (Internet Protocol) naslov, preko katerega dostopate do naših storitev, datum in ura. Njihova uporaba je namenjena izključno za izboljšanje uporabe spletnega mesta in za izvajanje statističnih analiz, kjer ostane identiteta uporabnikov anonimna.

 

4 Prenos vaših osebnih podatkov v tretje države

Zbrani osebni podatki se ne prenašajo v tretje države.

 

 

5 Videonadzor

Lekarna Vir izvaja videonadzor na lokaciji lekarne. Videonadzorni sistem je vzpostavljen z namenom, da se z njegovo pomočjo zagotovi višja stopnja varovanja ljudi in premoženja.

Da se prepreči škoda ali ugotovijo okoliščine za nastanek škode, se izvaja videonadzor tako na zunanjem območju kot tudi v notranjosti poslovne stavbe, kjer se snema vhode v stavbo.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes (točka f prvega odstavka 6. člena GDPR).

Posnetki videonadzornega sistema se obdelujejo in hranijo največ 1 mesec, po tem se prepisujejo razen, če jih je potrebno posredovati državnim organom v primeru zaznanega kaznivega dejanja.

 

6 Posredovanje osebnih podatkov

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene in jih tretjim osebam ne bomo posredovali, razen če ni z zakonom tako določeno ali na podlagi pisne privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

 

6.1 Informacije v povezavi z vašimi pravicami

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, so vam na splošno zagotovljene naslednje pravice:

 • Pravica do informacij v povezavi z vašimi osebnimi podatki, ki jih shranjujemo.
 • Pravica do zahtevka za popravek, izbris ali omejeno obdelavo vaših osebnih podatkov.
 • Pravica do ugovora zoper obdelavo podatkov za naš legitimen interes, javni interes ali tržne raziskave, razen če dokažemo, da obstajajo nujni, upravičeni razlogi, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je tovrstna obdelava podatkov potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov.
 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov.
 • Soglasje za zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov lahko kadar koli umaknete z učinkom od umika dalje. Preklic privolitve oz. soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem.

 

Če želite uveljavljati svoje pravice, prosimo naslovite svojo pisno zahtevo na odgovorno osebo za varstvo podatkov na naslov Lekarne Vir ali po elektronski pošti info@lekarnavir.si.

 

 

7 Varnost osebnih podatkov

Vaše osebne podatke varujemo v skladu z GDPR in ZVOP-2.

Lekarna Vir vse podatke o posameznikih varuje skladno z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določajo zakonodaja Republike Slovenije in predpisi Evropske unije.

Zavarovanje osebnih podatkov zajema pravne, organizacijske in ustrezne logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se zagotavlja: varovanje prostorov, naprav in sistemske programske opreme;

 • varnost aplikativne programske opreme za obdelavo osebnih podatkov;
 • varnost pri posredovanju in prenosu osebnih podatkov;
 • onemogočanje dostopa nepooblaščenim osebam do informacijskih sredstev, na katerih se obdelujejo osebni podatki, in do zbirk osebnih podatkov;
 • izvajanje postopkov rednega preskušanja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti obdelave;
 • zmožnost pravočasne povrnitve razpoložljivosti in dostopa do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta.

Lekarna Vir hrani podatke samo toliko časa, kolikor je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani ali zahtev zakonodaje, nato pa jih mora trajno izbrisati ali anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

 

8 Izključitev odgovornosti

Lekarna Vir ne odgovarja za škodo, ki bi posamezniku nastala, ker je upravljavcu posredoval napačne, lažne, nepopolne ali zastarele podatke, ki se nanašajo na posameznika.

Lekarna Vir je odgovorna za škodo, ki jo povzroči obdelava, le kadar ne izpolnjuje obveznosti, ki jih zahteva Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov ali zakonodaja, ki ureja varovanje osebnih podatkov, ali kadar je ravnal v nasprotju z določbami le-te. Lekarna Vir je izvzeta od odgovornosti, če dokaže, da v nobenem primeru ni odgovorna za dogodek, ki povzroči škodo.

 

9 Končne določbe

Za vse, kar ni urejeno s temi splošnimi pogoji obdelave, se uporablja veljavna zakonodaja.

 

10 Spremembe splošnih pogojev

Pridržujemo si pravico do spremembe teh splošnih pogojev obdelave. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani.

Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov veljajo in se uporabljajo od 1.1.2024.

 

11 Kontaktni podatki

Na vsa dodatna vprašanja glede obdelave osebnih podatkov vam bomo z veseljem odgovorili.

 

Vprašanja lahko naslovite na:
info@lekarnavir.si