Zdravila, predpisana na recept, je potrebno dvigniti v določenem času, sicer recept poteče in zdravil ni mogoče več dvigniti.

  • Neobnovljivi/enkratni recept velja 1 mesec od predpisa (velja za zelene in bele (samoplačniške) recepte); izjema so recepti za antibiotike, ki so veljavni tri dni od predpisa, ter recepti za narkotike, ki so veljavni pet dni od predpisa.
  • Obnovljivi recept lahko zdravnik napiše za največ eno leto, in sicer za 4 izdaje količine zdravil, ki zadošča za 3 mesece. Prvič je potrebno zdravilo dvigniti v roku enega meseca od predpisa zdravila, sicer recept poteče in izdaja ni več možna. Ostale izdaje zdravila je potrebno izvesti v roku enega leta od predpisa recepta, sicer recept poteče, četudi ni bila dvignjena celotna količina zdravil.
  • Naročilnica – dvig je potrebno izvesti v roku enega meseca od predpisa.
  • Delna izdaja zdravila se izvede v isti lekarni, in sicer najkasneje v roku 60 dni od prve delne izdaje. Primer: predpisane ste imeli 3 škatlice zdravila. V lekarni so imeli na zalogi le 2 škatlici, 1 škatlico vam bodo naročili naknadno. To pomeni, da morate po 1 škatlico priti v isto lekarno, kjer ste predhodno dobili 2 škatlici; v ostalih lekarnah izdaja preostale škatlice ne bo možna.
  • Zdravila lahko dvignete v katerikoli lekarni v Sloveniji po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, četudi gre za obnovljivi recept. Izjema je delna izdaja zdravila, kjer morate preostanek zdravil dvigniti v isti lekarni.