Število magistrov farmacije na dan 31.12.2022: 5

Število farmacevtskih tehnikov na dan 31.12.2022: 1

Število magistrov farmacije z licenco: 5