Število magistrov farmacije na dan 31.12.2023: 4

Število farmacevtskih tehnikov na dan 31.12.2023: 2

Število magistrov farmacije z licenco: 4