Zdravila na recept

Osnovna dejavnost lekarn je izdajanje zdravil na recept oz. svetovanje o pravilni in varni uporabi zdravil. Varnost sočasne uporabe različnih zdravil lahko preverimo tudi z najnovejšimi računalniškimi programi.
 
Na zalogi imamo veliko zdravil, tako originatorskih kot generičnih.
 
Originatorsko zdravilo je zdravilo, ki vsebuje novo zdravilno učinkovino, za katero je pridobljeno dovoljenje za promet. Dovoljenje se praviloma dobi na podlagi lastnih študij proizvajalca, ki dokazujejo kakovost, varnost in učinkovitost originatorskega zdravila.
 
Generično zdravilo je zdravilo, ki ima enako kakovostno in količinsko sestavo učinkovine kakor originatorsko zdravilo.
 
Originatorsko zdravilo ima običajno patentno zaščito, ki mu določen čas omogoča ekskluzivnost na trgu. Standardni patent običajno traja 20 let. Po poteku patentne zaščite pa na tržišče vstopijo generična zdravila, ki so terapevtsko enakovredna, vendar praviloma cenejša.